Gotlands Djurskyddsförening
 

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
 
- KONTAKT
 

_____________________


- Robbin matar en igelkottunge...


- Mätt och belåten igelkottunge...


- Kotte i kottehuset...


- Kotteungar njuter i solen...


- Kotten kom gående i Martebo i
-snön i februari.

-Mathilda väger in innan den
-får en egen box att fortsätta sin ----- -vintersömn...

Gotlands Igelkottsfond


Igelkotten är ett ålderdomligt djur som har funnits på jorden
i flera miljoner år.
Läs mer om igelkotten här

Detta taggiga djur (ca 6-8000 taggar på en vuxen kotte) är Gotlands landskapsdjur.

Igelkotten är sedan 1972 fridlyst i hela Sverige. Under senare år har man märkt en kraftig minskning av igelkotten.
På vissa orter finns det inga igelkottar alls, vilket är en skrämmande upptäckt!
Vad huvudorsaken är vet man inte i nuläget.

Man städar sina gårdar mycket noggrant idag. Förr hade man komposthögar, buskar, häckar och mer ogräs på tomten där igelkotten trivs bäst. Lantbruket har också en stor del i det hela då man håller kliniskt rent runt åkermarken.

Trafiken skördar många kottar och även fritt springande hundar är orsak till svåra skador och dödsfall!

Här
kan Du läsa råd gällande igelkottar av vår veterinär Lotta Persson
Vi ger stöd, råd och hjälper skadade igelkottar!

KOTTELINJEN tel:
072-700 65 00
E-postadress: gotlands.igelkottfond@hotmail.se


Hjälp oss värna om vårt landskapsdjur IGELKOTTEN!

Stöd Igelkottsfonden lämna Ditt bidrag på Bankgiro 5064-0481

Tack för Ditt stöd!!!

Besök gärna Igelkottfondens hemsida  www.gotlandsigelkottfond.se


Fakta om igelkotten
Latinsk namn på den i Sverige vilt levande igelkotten: : Erinaceus Europaeus

Förekomst
Igelkotten vi känner igen ifrån trädgårdar och parker här i Sverige finns även från södra Skandinavien,
söderut till Sydafrika och österut till korea och Indien.

I Sverige förekommer igelkotten i södra och mellersta Sverige - även på Gotland och Öland.
Under den senare tiden har igelkotten dock börjat spridas norrut.

Igelkotten trivs i skogsbryn, kring åkermarker, lantgårdar, trädgårdar, parker, bland- och lövskogar.

Under de senaste 20 åren har igelkottarna minskat kraftigt och är sedan 1972 totalfridlysta i hela Sverige.

Största hotet för igelkotten är människan. Vanliga dödsorsaker är trafikskador, förgiftningar, fällor
i form av nät över odlingar, hundbett, gifter etc. Våra välskötta trädgårdar utgör även ett hot eftersom
igelkottens naturliga miljö förstörs. Naturliga fiender i naturen är framför allt rovfåglar och grävlingar.


Boende och föda

Under sommaren har igelkottarna löv- och mossklädda bon under ex. trädrötter, utanför boet
ligger den gärna och solar i timmar. På vintern bor igelkottarna gärna i löv- och jordhögar eller
under marken i isolerade hål, medan de sover. Är det en väldigt kall vinter kan de frysa ihjäl.


Ibland kan man höra igelkottarna fräsa, snörvla och fnysa, speciellt vid hanarnas oblodiga kämpalekar
under parningstiden. Blir en igelkott skrämd eller utsatt för smärta kan man höra ett gällt skrik.
Igelkottarna äter sällan vegetabilier, men gärna sniglar, maskar, insekter (och insektslarverna), även
reptiler, amfibier och döda djur slinker ner. Men man ska inte mata igelkottar med vanlig mjölk
eftersom deras magar inte kan smälta den, så de får magproblem och i värsta fall kan de dö.


Fortplantning

Eftersom igelkotten går i vinterdvala, oktober till mars/april, börjar inte parningssäsongen förrän
april/maj och fortsätter t o m juli. Ungarna föds oftast i ett löv- och mossbäddat bo mellan juni och juli.
Ifall den första kullen förolyckas kan igelkottarna få en till, vanligast är att de får 3-4 ungar per kull.

Mamman diar ungarna i sex veckor efter födseln men redan efter 21 dagar kan ungarna äta fast föda.
Efter sex veckor flyttar ungarna hemifrån och är fullvuxna efter tre månader.

Igelkotten kan leva i upp till tio år. 

Utseende
På ovansidan har Igelkottar ca 15 000-16 000 taggar som är 2-3 cm långa. De kan användas när faror
närmarsig eftersom igelkotten då rullar ihop sig till en boll och skyddar då undersidan och huvudet.

Kroppslängden är runt 20-30 cm och svansen bara 2,5-5 cm. Igelkotten kan väga mellan 600-1400g
beroendepå säsong och tillgången på mat. Är det en lång sommar äter den mer.När en igelkott tvättar
sig spottar denpå ryggen så det sjunker in under taggarna.

Aktivitet
Om du vill se igelkotten när den är ute och letar mat bör du leta vid skymningen, midnatt och i gryningen eftersom den helst är vaken då, men även på dagen kan man se dem.

I skymning, vid midnatt och i gryning brukar igelkottarna gå bestämda vägar och områden för att leta mat.
De går samma väg kväll efter kväll och letar.
Igelkotten gillar att gå i vatten och kan simma om det skulle behövas.
Naturums utställningslokal i Vamlingbo och hemsidan: www.naturumgotland.se
 
 
   
  Tillbaka till toppen
   

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening