Gotlands Djurskyddsförening
- KALENDER

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
- KONTAKT
 

 

 

 

 

 

 

Årets Djurvän


Årets Djurvän 2019
Jägarförbundet Gotlands Nationella viltolycksråds, NRV, anslutna jägare

Utmärkelsen Årets Djurvän 2019 tilldelas
Jägarförbundet Gotlands Nationella viltolycksråds, NRV, anslutna jägare.

Detta för ert hängivna engagemang för att minska och förkorta vilda djurs lidande
genom att vara tillgängliga dygnet och året runt för eftersök av trafikskadat vilt.

En otroligt värderfull djurskyddsinsats!

Priset togs emot av Linus Olsson, hundansvarig på Jägarförbundet Gotland.

Gotlands Djurskyddsförening

_______________________________________
Årets Djurvän 2018
Angela Osin


Utmärkelsen Årets Djurvän 2018 tilldelas Angela Osin

För ett genuint engagemang för att höja kattens status i samhället.

Hennes informativa och praktiska arbete på främst den gotländska landsbygden
har gett som resultat en bättre katthållning på många platser runt om på ön.

Hon har arbetat dygnet och året runt på ett djurskyddsmässigt fint sätt för
katters välfärd och hälsa

Gotlands Djurskyddsförening
Toni Wisth ordf.

_______________________________________
Årets Djurvän 2017
Gerd och Leif Jansson


Gerd och Leif har sedan 1975 drivit Suderbys Gård och Ridskola i Sjonhem.

Under åren har man utvecklat verksamheten till en komplett ridanläggning och kursgård.

Med ett stort hästkunnande och lång erfarenhet har Gerd och Leif genom ett klokt
avelsarbete fött upp sunda hästar av god kvalitet och utbildat ryttare i alla åldrar i såväl
ridning som god omsorg och vård om djurslaget, i detta fall, hästar.

De har också läraruppdrag på Lövsta, Gotland Grönt Centrum

De är väl värda utmärkelsen Årets Djurvän 2017

På bild: Joakin Åstrand, Radio Gotland, gratulerar Gerd och dottern Anna som
också är involverad i företaget, Leif kunde inte vara med.

____________________________________________
Årets Djurvän 2016
Joakim Åstrand

Radio Gotland har under många år presenterat återkommande program för
djurintresserade, bland annat med veterinärer, fågel- och fiskexperter samt
program om det gotländska lantbruket.

Bakom dessa program står Joakim Åstrand
Vi vill därför ge honom utmärkelsen Årets Djurvän 2016


____________________________________________
Årets Djurvän 2015
Anders Lekander

Han tilldelas priset för ett mångårigt arbete med bevarandet av Gotlandskaninen,
en av de svenska lantraserna. Priset uttdelades på föreningens årsmöte den 10 mars 2016

Anders har också under många år arbetat för Gotlandsstövarens bevarande och att den
skulle bli erkänd som en av 12 svenska hundraser.

I båda fallen har ett gediget avelsarbete genomförts.

Hans arbete har varit och är mycket värdefullt för utveckling och bevarande av nämnda
djurraser. Anders är väl värd priset Årets Djurvän 2015
.


____________________________________________
Årets Djurvän 2014
Sivert Söderlund

Duktig ornitolog, bilden togs när vi hade lurat Sivert till radion för att prata om våra fågelvandringar

Motivering
Siverts fågelintresse började i unga år i Eksta. med lantbruket och havet inpå knutarna.
Intresset växte med åren och blev för Sivert en passion. Han leder fågelvandringar för privatgrupper, skolklasser och föreningar.

Hans kunskap och förmåga att lära ut såväl fåglarnas utseende som läten är otrrolig.

Han är väl värd utmärklelsen.


____________________________________________
Årets Djurvänner 2013
Maude Fyrenius och Elof Nilsson

Lantbrukarna Maude Fyrenius och Elof Nilsson, Hall, har utsetts till årets djurvänner av Gotlands Djurskyddsförening.

Motivering
För sitt otroliga kunnande och engagemang i sund avel som leder till friska och livskraftiga individer som får leva i en sund miljö med minutiös och individanpassad omvårdnad av alla
djur i besättningen.

En stor del av verksamheten går ut på att med hjälp av djuren utföra naturvård. Delar av marken som tillhör
Nors Gård ingår i Hall-Hangvar naturreservat.

____________________________________________
Årets Djurvän 2012
Gunni Borong

Årets Djurvän delades ut för 10:e gången! Gunni Borong, jobbar som veterinärassistent
på Distriktsveterinärerna på Romakliniken och den  25 februari överaskade vi henne i direktsändning med Radio Gotland!

Motivering:
För hennes fantastiska kunnande, omsorg och engagemang i djurens och djurägarens
välfärd, vilket hon visar såväl i sitt yrke som på sin lediga tid.

____________________________________________
Årets Djurvän 2011
Mikael Åslund

Motivering:
Mikael Åslund har en stor kunskap och erfarenhet. Han har under många år arbetat och engagerat sig i djurskyddsfrågor genom att han skrivit böcker i ämnet men också genom
sitt arbete som polis.

Han har under lång tid varit den på Gotland som vid sidan av sitt ordinarie polisarbete
också handhaft djurskyddsärenden. Mikael har också varit delaktig i utbildningen av djurskyddspoliserna i Stockholms län.

___________________________________________________
Årets Djurvänner 2010
Anna Danneker-Dahlström & Urban Dahlström

De fick priset för sitt sätt att driva sin verksamhet! "Visby Hunddagis och Nattis"

Motivering
Utdrag ur vår motivering till priset: Anna och Urban tar sig an sina hundra på ett
professionellt sätt.

De är måna om att hundarna skall ges möjlighet till ett naturligt beteende. Varje hund betraktas som en individ och anpassas så att den skall flyta in i flocken.

___________________________________________________
Årets Djurvänner 2009
Ulf Grimfalk och Amber

Det är kassören i föreningen,  Arvo Keinonen, som överlämnar
keramikfågel och diplom tiil Ulf Glimfalk och Amber (ej med på bild)

Motivering
De fick priset för att de hade modet att anmäla vanvård av djur till berörd myndighet

____________________________________________
Årets Djurvän 2008
Paul Dino Larsson

En glad och överraskad Dino mottar beskedet att han blivit Årets Djurvän 2008

Motivering
"Att våga ta steget och avstå från fyrverkeriförsäljning för djurens bästa"
ICA Maxi, Visby

____________________________________________
Årets Djurvän 2007
Lisa Andersson

Motivering
Lisa är uppväxt bland djur. hon har haft kaniner sen hon var liten. Aldrig har hennes
föräldrar behövt påminna henne om vikten av att de måste ha mat och vatteninnan
hon åkte till skolan.

Sedan familjens gård blivit lammgård så föds det lammungar som kanske behöver
lite extra hjälp och då finns Lisa där. Det har också blivit egna hästar vilket innebär
tidiga morgnar då de behöver skötsel innan skolan.

Helt i linje med detta har Lisa börjat på Lövsta Lantbruksgymnasium.

____________________________________________
Årets Djurvän 2006
Gösta Gudinge

En glatt överraskad Gösta, här med fru Maj och barnbarnet Lukas

Motivering
Gösta är en djurägare som med stor arbetsinsats verkligen ser till att djuren har det bra.
Det är alltid lika rent och fint på gårdsplanen.

Mjölkrummet är rent som ett klinikrum och kossorna står alltid torrt och har gott om strö.
Ladugården har byggts med rymd och ljus.

____________________________________________
Årets Djurvän 2005
Birgitta Wintland

Birgitta som driver Gotlands Katthem får årets utmärkelse

Motivering
Birgitta har under många år enträget och målmedvetet arbetat för husvilla katter.
Hennes nuvarande katthem i Follingbo är en riktig mönsteranläggning för ändamålet.

____________________________________________
Årets Djurvän 2004
Rolf Beinert

Motivering
På Djurskyddet Gotlands årsmöte den 9 mars utdelades priset för andra gången.

Det gick till Rolf Beinert som får priset främst för sitt mångåriga arbete med rehabilitering
och vård av skadat vilt och för sitt arbete i styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening.

____________________________________________
Årets Djurvän 2003
Henning Johansson

Motivering
2003 års pris utdelades till Henning Johansson som i många år varit föreningens ordförande och hedersmedlem samtidigt som han har varit ansvarig för djurbegravningsplatsen,
där han i över trettio år lagt ner ett stort arbete i styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening.

 
  Tillbaka till toppen

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening