Gotlands Djurskyddsförening

 

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
- KONTAKT
 

Historik

Djurbegravningsplatsen på Skogsholm

I slutet av 60-talet uppkom behovet av att på ett värdigt sätt omhänderta döda och avlivade smådjur.
Föreningen sökte under ett antal år förvärva lämplig mark för att anlägga en
begravningsplats för smådjur.


1972 löstes denna fråga och smådjursbegravningsplatsen vid Skogsholm kunde förverkligas.

Detta blev ett uppsving för föreningen.

Smådjursbegravningsplatsen har f.n. c:a 1500 utnyttjade gravplatser
och man har en kapacitet för 2000 djur.

Under 1990-talet utvidgades begravningsplatsen på vänstra sidan om grinden.
Vilket var en nödvändighet för att de enskilda gravarna skulle räcka till.


Under 2000 talet har föreningen anlagt en minnesplats , detta för att tillgodose
de djurägare som inte önskar ha en enskild grav till sitt djur.

Föreningen har också uppfört ett ”lambgift” som förråd.
Denna byggnad kunde färdigställas med hjälp av ett arv från Signe Rosen.

På begravningsplatsen har föreningen med hjälp av Göran Härlin
fått en brunn borrad så att det finns vatten att tillgå.

Foto: Ann Cederlund Bogström


Tillfartsvägen till Skogsholm har under 2011 blivit en bra asfaltsväg med Region Gotlands hjälp.

   
   

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening