Gotlands Djurskyddsförening
 

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE --------- STADGAR
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
- KONTAKT
 

 

 

 

 

 

Styrelsen

ORDFÖRANDE

Toni Wisth

VICE ORDFÖRANDE
Lotta Persson

SEKRETERARE
Anita Keinonen

KASSÖR
Arvo Keinonen


_____________________
LEDAMOT
Birgitta Wintland

LEDAMOT
Leif Söderström

LEDAMOT
Sven-Olof Engström

_____________________
ANSVARIG för djurbegravningsplatsen
Håkan Björk

Tel. 0722 - 09 89 55

_____________________

Foto: Ann Cederlund Bogström
   
   

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening