Gotlands Djurskyddsförening
 

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
 
- KONTAKT
 

Välkommen som medlem
Stöd gärna föreningen genom ett medlemskap MEDLEMS-AVGIFT


200:- / år

Bankgiro: 826 - 5761
---
Swish: 123 302 4486


Vi behöver dig!
Gotlands Djurskyddsförening har ca 300 medlemmar.
Föreningen är alltid i behov av nya medlemmar, aktiva som passiva.

En stor organisation tas oftast på större allvar av beslutsfattare än en mindre.
Nya aktiva medlemmar behövs både i styrelser och i det praktiska arbetet som exempelvis informationsspridning.

Medlemmarna är också viktiga för Svenska Djurskyddsförening som organisation.

Ju fler medlemmar ju större blir organisationen. Det leder i sin till att resultatet av
Svenska Djurskyddsföreningens arbete blir allt större i takt med att organisationen växer.Som medlem får du tidningen Djurens Värld 4 ggr/år
!

Medlemstidningen tar upp aktuella djurskyddsfrågor i samhället och har artiklar om alla djur, sällskapsdjur,
lantbrukets djur och vilda djur. Fokus är främst Sverige, men frågor och problem på internationell nivå tas
också upp.

Klicka här
för att läsa mer om tidningen som utkommer med fyra nummer per år och varje nummer har ett
tema med reportage kring detta. I varje nummer finns också en insändarsida "Forum" och
en sida med reportage från lokalföreningarna runt om i landet "Landet runt".

"Djurens Värld" är en medlemstidning och läses i första hand av
Sveriges Djurskyddsförenings medlemmar.

Men tidningen skickas också ut till myndigheter, kommuner, bibliotek, vårdcentraler
och skolor i hela landet.

Medlemstidningen "Djurens Värld" tar upp aktuella djurskyddsförågor och innehåller
artiklar och reprotage om bland annat lantbrukets djru, sällskapsdkur och vilda djur.
Den finns även på bibliotek, skolor och hos veterinärer.

Redaktionen
Om du vill komma i kontakt med redaktionen Klicka här

   
   

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening