Gotlands Djurskyddsförening
 

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
 
- KONTAKT
 

 

Verksamhet
Foto: Ann Cederlund Bogström

Gotlands Djurskyddsförenings verksamhet är mycket varierande.

Sedan början av 1970-talet driver vi Gotlands Smådjursbegravningsplats.
Idag finns ca 1500 enskilda gravar samt en minnesplats där många kan minnas sina älskade djur.
Under april månad varje år har vi en städdag där vi hjälps åt med att vårstäda. Föreningen bjuder då på grillad
korv med tillbehör.

Allhelgonahelgen är också en tid för eftertanke och saknad efter våra djur och då finns vi på Skogsholm där vi tänder ljus och bjuder på glögg och pepparkakor.

Vi är ju en ideell förening och ingen myndighet men en av våra uppgifter är att förmedla djurskyddsärenden
från allmänheten till berörda myndigheter främst då till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare och polisens djurskyddspolis. Vi är alltså en mellanhand mellan en anmälare som vill vara anonym och myndigheterna.

Varje år stödjer vi kastreringskampanjer i samarbete med veterinärer på ön.

2011 bildade vi vår igelkottsfond för att kunna rädda, informera och hjälpa vårt landskapsdjur att leva vidare.

Vi deltar också i de gotländska marknaderna med att informera om gott djurskydd och vår förening. Vid dessa tillfällen säljer vi lotter för att få in pengar till stödet för igelkotten. Vi deltar också i Skördefesten på Lövsta.

Vi medverkar i ett nätverk av olika djurorganisationer och myndigheter. Vi träffas minst 3 gånger per år och samarbetar i olika aktuella frågor genom
kampanjer, broschyrer och press.

Vi har vår lokal på Träffpunkt Gråbo, där vi har våra träffar och styrelsemöten. Två gånger per år har vi en
cafékväll med någon underhållning. Innan jul i fjol hade vi allsång med djur- och jullåtar.
Under Gråbodagen deltar vi med olika aktiviteter.

Tillsammans med en av de övriga organisationerna på Träffpunkten Carpe Diem anordnar vi fågelvandringar i Gråboområdet och fågelholksbyggen.

Tillsamman med Svenska Djurskyddsföreningen, Kottecentralen i Lilla Edet och Gotlands Igelkottsfond har vi bildat Kotteringen. Detta är ett nätverk där vi ser på igelkottens status inte bara på Gotland utan i hela Sverige
och där Svenska Djurskyddsföreningen står som  huvudansvarig.

Varje år sedan 2003 utser vi årets djurvän i direktsändning på Radio Gotland.

Vi finns med på Medeltidsveckan tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen och Kottecentralen där vi informerar om vår verksamhet och då främst igelkotten. Där når vi också många fastlänningar som
är på besök .

Vi är aktiva i uppstarten av VOOV ( Veterinär Omtanke OM Våldsutsatta ) på Gotland.
Voov är en ideell förening som ordnar jourboende för sällskapsdjur och målgruppen för verksamheten är
kvinnor och i förekommande fall män som utsatts för våld i parrelation och måste bo i skyddat boende.
Hösten 2014 har vi deltagit i ett seminarium förlagt till Stockholm på temat "Se sambandet".

Djurens Dag den 4 oktober, den Helige Franciskus dag, de resande och djurens helgon, brukar vi också vi fira med att informera om  föreningen och vår igelkottsfond.

 

 
   
   

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening