Gotlands Djurskyddsförening
 

- BILDER
- DJURBEGRAVNINGSPLATS
- MEDLEMSKAP
- VERKSAMHET
- HISTORIK
- STYRELSE
- LÄNKAR
- ÅRETS DJURVÄN
- BLIVANDE DJURÄGARE
- KOTTEFONDEN
- HJÄLP OCH STÖD
 
- KONTAKT
 

Blivande Djurägare
Foto: Ann Cederlund Bogström

Skaffa kunskap
Det är viktigt att du skaffar dig kunskap om djuret du tänker skaffa.
Det är din skyldighet som blivande djurägaratt vara väl förberedd.

Information:

– Faktablad i din zoobutik
– Böcker på biblioteket
– Jordbruksverket ansvarar för mått för burar (minimikrav)och andra skötselföreskrifter.
– Du kan alltid vända dig till djurets specialförening.

Läs gärna mer om djurskyddslagen och föreskrifter på Jordbruksverkets hemsida.

Att tänka på före

Har du tid, plats och råd att ha husdjur?
Vissa djur, t.ex.  hästar, är mycket dyrare att ha än andra.
Man ska sörja för djuren under hela deras livstid.

Det innebär ansvar och engagemang för dig.

– Huvudansvaret ligger alltid på en vuxen, inte på barnen.
– Är någon i din familj allergisk mot djur eller päls?
– Har du redan sällskapsdjur, passar det i så fall ihop med det djur du tänker skaffa?

Låt djuren sova och äta ifred. Lek och kela med djuren när de vill.
Det kan annars påverka djurets personliga utveckling.
Små djur är känsliga för fall. Därför bör du sitta på golvet när du kelar med smådjuren.
Tänk på att även skydda djuren från elektriska ledningar.

Djurhem

Tänk över möjligheten att köpa ett djur från ett djurhem. Du gör en god insats.
Ett djurhem omhändertar djur som farit illa på något sätt och strävar efter att
omplacera djuren i en ny bättre miljö.

Här på Gotland finns ett katthem som gärna informerar om katter som är i behov av hjälp

Kattstödet Gotland

mail@kattstodet.se

Besök Kattstödet på Facebook

   

KONTAKT: info@gotlandsdjurskyddsforening.se
Copyright 2013 Gotlands Djurskyddsförening